1.třída - dorost 2022/23

1.třída - dorost
06-11-2022 14:00
Velká n/Vel.
Lednice
19-03-2023 12:45
Hr. Lhota/Lipov
Mikulov
19-03-2023 14:00
Bzenec/Vracov
Dambořice
19-03-2023 14:00
Lednice
Velká n/Vel.
19-03-2023 15:00
Krumvíř
Rohatec
25-03-2023 12:45
Mikulov
Podluží
25-03-2023 12:45
Krumvíř
St. Poddvorov
26-03-2023 12:45
Dambořice
Lednice
01-04-2023 13:10
Podluží
Velká n/Vel.
02-04-2023 13:00
Bzenec/Vracov
Rohatec
02-04-2023 14:00
Lednice
Kobylí/Bořetice
08-04-2023 13:45
Rohatec
Lednice
09-04-2023 16:00
Krumvíř
Bzenec/Vracov